CARLOS MICHÁNS

Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Buenos Aires na Wydziale Dyrygentury Chóralnej uzupełniał studia kompozytorskie w Holandii z Hansem Kox Tristan Keuris i Ton Bruynèl (muzyka elektroniczna).

ll
Jego dorobek obejmuje znaczną ilość prac na różne składy instrumentalne od solo do dużych kompozycji na chór i orkiestrę. Jest laureatem wielu międzynarodowych nagród z dorobek twórczy a jego dzieła były wystawiane na całym świecie. Jako wykładowca i animator życia twórczego szczególny nacisk kładzie na młodych holenderskich muzyków i zespoły. Jego kompozycje są publikowane w Holandii przez wydawnictwo Donemus w Hadze.