Łukasz Wójcicki

Polska

Saksofonista, kameralista, pedagog, kompozytor urodzony w Radomiu. Jest muzykiem działającym równie skutecznie na polu muzyki klasycznej, jak i rozrywkowej. W 2005 roku, będąc jeszcze studentem, został zatrudniony w łódzkiej uczelni na stanowisku asystenta. Praca w Akademii Muzycznej w Łodzi umożliwia mu łączenie kilku pasji: prowadzenie klasy saksofonu, pracę ze studentami z zakresu improwizacji jazzowej, koncertowanie oraz komponowanie. Od 2002 roku wraz z pianistką Agnieszką Sucheniak tworzy duet, w którym koncertuje podczas licznych festiwali w kraju i za jego granicami.

Grę na saksofonie studiował w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W 2014 roku na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej stanowiącej integralną część dzieła artystycznego pt. „Nowoczesna sonorystyka jako dominujący element literatury saksofonowej w kontekście problematyki wykonawczej na podstawie wybranych utworów”, uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka.

Jest laureatem licznych konkursów; finalista Konkursu Muzyki XX i XXI w. Dla Młodych Wykonawców w Warszawie (2005), zdobywca III miejsca w IX Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie (2005), finalista konkursu o stypendium Yamahy we Wrocławiu (2006), laureat w I Międzynarodowym Konkursie saksofonowym w Łodzi (2009), laureat w Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie (2009), zdobywca I miejsca w III International Master Competition w Warszawie (2015), wicemistrzostwo w Turnieju Kameralnym w kategorii Mistrzowie w Bydgoszczy (2015).

Z początkiem roku 2015 za wybitne osiągnięcia otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W lipcu 2015 roku reprezentował Polskę na Światowym Kongresie Saksofonowym w Strasburgu, w trakcie którego dokonał prapremiery dedykowanej mu Sonaty na saksofon altowy i fortepian Grzegorza Duchnowskiego. W lipcu 2018 roku został zaproszony do zaprezentowania swoich premierowych kompozycji na 18. Światowym Kongresie Saksofonowym, który odbędzie w Zagrzebiu (Chorwacja).

Łukasz Wójcicki od początku swojej działalności koncertowej i pedagogicznej współpracuje z polskimi kompozytorami młodego pokolenia, czego rezultatem jest wykonywanie kilkunastu prapremier rocznie. Jest propagatorem wielu wartościowych nowych utworów kompozytorów łódzkich i krajowych. Zajmuje się ich promocją podczas licznych zagranicznych festiwali, w trakcie których wraz z kompozytorami zdobywają laury np. pierwsze miejsce dla kompozycji z konkursu kompozytorskiego podczas Sesji Musica Moderna 2017. Zasiada w jury konkursów i prowadzi kursy mistrzowskie w różnych ośrodkach muzycznych świata.

Łukasz Wójcicki, będąc artystą czołowej marki saksofonów Henri Selmer Paris, znalazł się w gronie takich saksofonistów, jak: Vincent David, Claude Delangle, Nikita Zimin.