Mieczysław Stachura

dyrektor artystyczny / Poland

Ukończył studia w 1968 r. w klasie klarnetu prof. Pawła Roczka w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach.

stachura

Prowadzi klasę klarnetu i saksofonu w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.
Jego wychowankowie są laureatami wielu konkursów krajowych i międzynarodowych, m.in. w Holandii, Włoszech, Francji i USA – w tym kilku pierwszych nagród. Prof. Mieczysław Stachura prowadzi kursy metodyczne, warsztaty muzyczne i klasy mistrzowskie w kraju i za granicą, często uczestniczy w pracach jury konkursów krajowych i międzynarodowych. Przez ponad 35 lat był solistą – klarnecistą i saksofonistą w orkiestrze Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu; w podobnym charakterze był zatrudniony równolegle w Orkiestrze Państwowej Opery we Wrocławiu przez okres ponad 20-tu lat.

Występował z recitalami oraz jako solista z orkiestrą Państwowej Filharmonii we Wrocławiu, odbył wiele zagranicznych tournee, uczestniczył w nagraniach płytowych oraz nagraniach muzyki dla Polskiego Radia i Telewizji, teatru i filmu. W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu piastował w latach 2002-2008 funkcję dziekana Wydziału Instrumentalnego, funkcję kierownika Katedry Kameralistyki, w latach 2002-2005 funkcję kierownika Zakładu Muzyki Jazzowej, w latach 1993-2016 funkcję kierownika Katedry Instrumentów Dętych , Perkusji i Akordeonu. Jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W uznaniu zasług artystycznych i dydaktycznych został wielokrotnie wyróżniony nagrodami i odznaczeniami państwowymi, w tym Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.