Schedule 2020

19.03.2010 CZWARTEK / THURSDAY

Inauguracja EFS 2020 / Inauguration of EFS 2020
18.00 / 6.00 p.m. Sala Koncertowa / Concert Hall
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
The Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław
wstęp wolny / free entrance

20.03.2020 PIĄTEK / FRIDAY

Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy / International Saxophone Competition
Kategoria I / Category I
Kategoria II / Category II
Kategoria V - 1 etap / Category V - stage 1
Ogłoszenie wyników kat. I, kat. II / Announcement of the results I cat., II cat.

Orkiestra Saksofonowa / Saxophone Orchestra
11.00-14.00 / 11.00 a.m.- 2 p.m. Sala Koncertowa / Concert Hall
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
The Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław

Warsztaty / Masterclasses

Wykłady / Lectures

KONCERT / CONCERT
18.00 / 6.00 p.m. Sala Koncertowa / Concert Hall
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
The Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław
wstęp wolny / free entrance

21.03.2020 SOBOOTA / SATURDAY

Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy / International Saxophone Competition
Kategoria III / Category III
Kategoria IV / Category IV
Kategoria V - 2 etap / Category V - stage 2
Ogłoszenie wyników kat. III, kat. IV, kat. V – 2 etap / Announcement of the results III cat., IV cat., V cat. – stage 2
Ogłoszenie wyników kat. III, kat. IV, kat. V / Announcement of the results III cat., IV cat., V cat.

Orkiestra Saksofonowa / Saxophone Orchestra
10.00-13.00 / 10.00 a.m.-1 p.m. Sala Koncertowa / Concert Hall
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
The Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław

Warsztaty / Masterclasses

Wykłady / Lectures

KONCERT LAUREATÓW / CONCERT OF COMPETITION WINNERS
18.00 / 6.00 p.m. Sala Koncertowa / Concert Hall
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
The Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław

22.03.2020 NIEDZIELA /SUNDAY

Orkiestra Saksofonowa / Saxophone Orchestra
11.00-13.00 / 11.00 a.m.- 1 p.m. Sala Koncertowa / Concert Hall
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
The Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław

Warsztaty / Masterclasses

KONCERT FINAŁOWY / FINAL CONCERT
Zakończenie Europejskiego Forum Saksofonowego 2020 / Final of European Saxophone Forum 2020 13.00 / 1.00 p.m. Sala Koncertowa / Concert Hall
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
The Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław
wstęp wolny / free entrance