Regulamin Międzynarodowego Konkursu Saksofonowego CEA w ramach Europejskiego Forum Saksofonowego 2020

  1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu z ważnych przyczyn.

  2. Udział w koncertach jest otwarty dla publiczności, a wstęp na wszystkie koncerty jest wolny, jednak na Koncert Finałowy obowiązują bezpłatne karty wstępu. Karty wstępu dostępne będą w recepcji budynku E AMKL od dnia 17 marca 2020 r. Uczestnicy Konkursu w chwili rejestracji otrzymują po jednej karcie wstępu na wszystkie koncerty.

   Regulamin Międzynarodowego Konkursu Saksofonowego CEA

   w ramach Europejskiego Forum Saksofonowego 2020

   1. Organizatorem Międzynarodowego Konkursu Saksofonowego jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Oddział we Wrocławiu. Konkurs jest adresowany do saksofonistów z Polski i zagranicy.

   2. Wszystkie przesłuchania odbywać się będą w następujących dniach:

   1. 20.03.2020 – Kategoria I – uczniowie szkół muzycznych do 12 roku życia włącznie (urodzeni po roku 2007 włącznie)

   2. 20.03.2020 – Kategoria II – uczniowie szkół muzycznych w wieku 13-14 lat (urodzeni w latach 2006-2007)

   3. 21.03.2020 – Kategoria III – uczniowie szkół muzycznych II st. w wieku 15-16 lat (urodzeni w latach 2004-2005)

   4. 21.03.2020 – Kategoria IV – uczniowie szkół muzycznych II st. w wieku 17-19 lat (urodzeni w latach 2001-2003)

   5. 20-21.03.2020 – Kategoria V – uczniowie i studenci (1 etap 20.03, 2 etap 21.03.) w wieku 19-22 lata (urodzeni w latach 2001-1998).

   1. Kandydaci zgłaszają swój udział w konkursie poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia.
   2. Każdy z uczestników jest zobowiązany do przygotowania programu artystycznego:

   1. kategoria I – program dowolny solowy lub z udziałem akompaniamentu do 10 minut,

   2. kategoria II – program dowolny solowy lub z udziałem akompaniamentu do 12 minut,

   3. kategoria III – program dowolny solowy lub z udziałem akompaniamentu do 15 minut,

   4. kategoria IV – program dowolny solowy lub z udziałem akompaniamentu do 15 minut,

   5. kategoria V– program:

   Etap I:

   Do wyboru (jedna pozycja):

   - Johann Sebastian Bach – Partita en La miner BWV 1013, część I – Allemande (bez powtórek)

   - Johann Sebastian Bach – Partita nr 2 BWV 1004, część I – Allemande (bez powtórek)

   - Johann Sebastian Bach – III Suita wiolonczelowa BWV 1009, część I - Prelude

   Jedna z wyżej wymienionych pozycji wykonana na dowolnej odmianie saksofonu, wydawnictwo dowolne.

   Jedna z wyżej wymienionych pozycji wykonana na dowolnej odmianie saksofonu, wydawnictwo dowolne oraz do wyboru jeden z poniższych utworów:

   - Robert Muczynski – Sonata op. 29 na saksofon altowy i fortepian (utwór obowiązkowy dla instrumentalistów grających na saksofonie altowym)

   - Heitor Villa-Lobos - Fantazja na saksofon sopranowy/tenorowy (utwór obowiązkowy dla instrumentalistów grających na saksofonie sopranowym bądź tenorowym)

   Etap II:
   program dowolny z udziałem akompaniamentu do 20 minut.

   1. Nie ma obowiązku gry z pamięci. W przypadku przekroczenia limitu czasowego Jury ma prawo do przerwania występu.

   2. Wszystkie przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.

   3. Kolejność występów poszczególnych Uczestników zostanie ustalona w drodze losowania.

   4. Laureaci pierwszych miejsc poprzednich edycji Konkursu nie mogą wystąpić ponownie w tej samej kategorii. Ilość miejsc w Konkursie jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

   5. Organizatorzy zapewniają salę na próbę w dniu przesłuchania. Za dodatkową opłatą 80 zł dla studentów lub 20 Euro dla osób z zagranicy istnieje możliwość zapewnienia akompaniatora przez organizatorów.

   6. Laureaci Konkursu zobowiązani są do występu w Koncercie Laureatów 21 marca 2020 r.

   7. Konkurs oceniać będzie Jury w międzynarodowym składzie. Decyzje Jury są nieodwołalne i ostateczne.

   8. Jury przyznaje nagrody finansowe.

   9. Uczestnicy zgłaszają swój udział w Konkursie poprzez wypełnienie odpowiedniej karty zgłoszenia on-line dostępnej na stronie internetowej www.musicforum.pl. Uczestnicy niepełnoletni oprócz wypełnienia karty online powinni ponadto zgłoszenie wydrukować i podpisane przez rodzica bądź pełnoprawnego opiekuna w formie skanu przesłać drogą mailową na adres: info@musicforum.pl

   10. Wzór karty zgłoszenia dla uczestnika pełnoletniego i niepełnoletniego stanowi odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.

   11. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 1 marca 2020 r.

   12. Udział osoby niepełnoletniej, tj. osoby, która nie ukończyła 18 lat w momencie dokonywania zgłoszenia, może zgłosić wyłącznie jej rodzic lub opiekun prawny.

   13. Osoby niepełnoletnie, mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

   14. Organizator nie zapewnia opieki uczestnikom niepełnoletnim.

   15. Koszt udziału w Konkursie dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia z Polski jest bezpłatny a dla studentów i uczestników z zagranicy 40 EUR.

   16. Opłatę za udział w Konkursie w wysokości 40 Euro uczestnicy z zagranicy dokonują gotówką w dniu rozpoczęcia Konkursu u skarbnika.