Ryszard Żołędziewski

Ryszard Żołędziewski – saksofonista, pedagog, kompozytor i aranżer

Studia w zakresie gry na saksofonie klasycznym odbył w Konservatorium für Musik und Theater Bern, obecnie HKB-Hochschule der Künste Bern w Szwajcarii. Arkana gry saksofonowej poznawał pod kierunkiem tak wybitnych saksofonistów jak John-Edward Kelly (USA), Christian Roellinger (Francja), Iwan Roth i Marcus Weiss (Szwajcaria). Uczestniczył także w Jazz Master Class prowadzonych przez Jerry'ego Bergonzi (USA). Muzykę współczesną, jej artyzm oraz kunszt kompozytorski poznawał pod kierunkiem Henriego Pousseura (Belgia) oraz Ursa Petera Schneidera (Szwajcaria). W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pod kierunkiem prof. Mieczysława Stachury, obronił tytuł doktora sztuki muzycznej oraz przeprowadził przewód habilitacyjny. Ukończył ponadto Podyplomowe Studia Zarządzania Placówkami Oświaty i Kultury.

Z recitalami saksofonowymi i koncertami kameralnymi odbył liczne trasy koncertowe występując w wielu państwach europejskich, Ameryce Północnej i Azji. Jako solista koncertował z orkiestrami w Polsce oraz poza jej granicami: Amsterdam, Antwerpia, Charków, Kijów, Ryga, Toronto i Utrecht. Jako muzyk orkiestrowy współpracował z Filharmonią i Operą Wrocławską. Uczestniczył w nagraniach dla stacji radiowych i telewizyjnych w Polsce, Szwajcarii, na Łotwie i Ukrainie oraz nagraniach płyt CD. Zrealizował wiele prawykonań kompozycji współczesnych, a swoje utwory dedykowali mu artyści z Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski i USA. W swoim dorobku naukowym ma liczne podręczniki z zakresu dydaktyki saksofonowej, kompozycje, aranżacje oraz publikacje w języku polskim i angielskim.

Dr hab. Ryszard Żołędziewski, równolegle z działalnością artystyczną, prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną. Jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie prowadzi klasę saksofonu oraz pełni funkcję Kierownika Katedry Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu oraz jako nauczyciel w OSM I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. Prowadzi także kursy i lekcje mistrzowskie w Polsce i za granicą: Austria, Belgia, Białoruś, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Izrael, Litwa, Łotwa, Niemcy, Rosja, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja i Ukraina.

Jako propagator muzyki udziela się charytatywnie w Stowarzyszeniu Polskich Artystów Muzyków – Oddział we Wrocławiu, gdzie pełni funkcję przewodniczącego. Jest endorserem firm Henri Selmer Paris oraz D'Addario, a także twórcą i koordynatorem artystyczno-organizacyjnym cieszącego się niezmiennie dużą popularnością Europejskiego Forum Saksofonowego, które corocznie odbywa się we Wrocławiu.