Regulamin warsztatów

Regulaminem Europejskiego Forum Saksofonowego 2022

Projekt „Orkiestra Saksofonowa”

 1. Organizatorem Europejskiego Forum Saksofonowego 2022 jest Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Oddział we Wrocławiu. Współorganizatorem Forum jest Katedra Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu.

 2. W ramach Europejskiego Forum Saksofonowego 2022 realizowany będzie „Projekt Orkiestra Saksofonowa” zwane dalej „Projekt EFS 2022”, który odbywać się będzie w dniach 03-04 czerwca 2022 r. we Wrocławiu.

 3. Projekt EFS 2022 adresowany jest do uczniów, studentów oraz pedagogów – saksofonistów.

 4. Liczba miejsc w Projekcie EFS 2022 jest ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w Projekcie EFS 2022 decyduje kolejność zgłoszeń oraz stopień wykształcenia muzycznego w specjalności gra na saksofonie.

 5. Projekt EFS 2022 polega na pracy nad utworami zaaranżowanymi na orkiestrę saksofonową. Przewiduje się 12 minutowy program (kilka utworów).

 6. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Projekcie EFS 2022 zobowiązani są do przygotowania programu wysłanego drogą mailową przez Organizatorów.

 7. Projekt EFS 2022 będzie realizowany w terminie 03-04 czerwca 2022 r. (próby) oraz 04 czerwca 2022 występ w Koncercie Finałowym o godzinie 13.00 w Sali Koncertowej AMKL.

 8. Uczestnicy zgłaszają swój udział w Projekcie EFS 2022 poprzez wypełnienie odpowiedniej karty zgłoszenia on-line dostępnej na stronie internetowej musicforum.pl. Uczestnicy niepełnoletni oprócz wypełnienia karty online powinni ponadto zgłoszenie wydrukować i podpisane przez rodzica bądź pełnoprawnego opiekuna w formie skanu przesłać drogą mailową na adres: info@musicforum.pl

 9. Wzór karty zgłoszenia dla uczestnika pełnoletniego i niepełnoletniego stanowi odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.

 10. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 22 maja 2022 r.

 11. Udział osoby niepełnoletniej, tj. osoby, która nie ukończyła 18 lat w momencie dokonywania zgłoszenia, może zgłosić wyłącznie jej rodzic lub opiekun prawny.

 12. Osoby niepełnoletnie, mogą wziąć udział w Projekcie EFS 2022 wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

 13. Organizator nie zapewnia opieki uczestnikom niepełnoletnim.

 14. Koszt udziału w Projekcie EFS 2022 dla wszystkich uczestników wynosi 200 zł.

 15. Opłatę za udział w Projekcie EFS 2022 uczestnicy zobowiązani są wnieść w terminie do dnia 22 maja 2022 r. na konto: Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków oddział we Wrocławiu, ul. Szewska 47/2, 50-139 Wrocław, z dopiskiem Projekt EFS 2022, imię i nazwisko uczestnika.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków oddział we Wrocławiu

Santander Bank Polska

Numer konta / IBAN: PL 07 1090 1883 0000 0001 1479 9555

SWIFT: WBKPPLPP

W przypadku konieczności wystawienia faktury za dokonanie opłaty należy przesłać maila z prośbą o wystawienie dokumentu księgowego na adres: info@musicforum.pl

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie EFS 2022 po dniu 22 maja 2022 r. uiszczona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

 2. Uczestnicy zgłaszając swój udziału w Projekcie EFS 2022 są zobowiązani do wyrażenia zgody na wykorzystanie ich wizerunku i nagrań artystycznych wykonań na zasadach określonych w karcie zgłoszenia.

 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do realizacji fotoreportażu i audioreportażu z Projektu EFS 2022 i publikacji materiału fotograficznego i dźwiękowego na stronie internetowej www.musicforum.pl, www.amuz.wroc.pl, www.spam.wroclaw.pl i YouTube – zgodnie z oświadczeniami zawartymi w karcie zgłoszenia.

 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej: www.musicforum.pl

 5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania realizacji Projektu EFS 2022 z ważnych przyczyn. W takim wypadku Uczestnicy otrzymają zwrot wniesionych opłat.

 6. Udział w koncertach jest otwarty dla publiczności, a wstęp na wszystkie koncerty jest wolny, jednak na Koncert Finałowy obowiązują bezpłatne karty wstępu które będą dostępne w recepcji budynku E AMKL od dnia 1 czerwca 2022 r. Szczegółowy harmonogram koncertów zamieszczony będzie na stronie www.musicforum.pl

Wrocław, dnia 27 luty 2022 r.

Zainteresował Cię program EFS?
Chcesz spotkać się z wybitnymi muzykami?
Szukasz miejsca do konfrontacji umiejętności?
Zarejestruj się już teraz!

Przewiń na górę
Skip to content