EFS 2019

Europejskie Forum Saksofonowe 2019 odbędzie się w dniach 29-31.03.2019 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego oraz OSM I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu.

Główne wydarzenia EFS 2019

Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy

dla uczniów i studentów klas saksofonu do 22 roku życia włącznie

I kategoria: uczniowie urodzeni po 2004 roku włącznie (program dowolny do 8 minut)

II kategoria: uczniowie urodzeni w latach 2001-2003 włącznie (program dowolny do 12 minut)

III Kategoria: uczniowie/studenci urodzeni w latach 1997 -2000 włącznie (w tej kategorii odbędą się przesłuchania w 2 etapach).

- Etap I:
Johann Sebastian Bach, Suita wiolonczelowa nr 1 G-dur, BWV 1007
część I- Prélude i część II-Allemande (bez powtórek).
Obie części wykonane na dowolnej odmianie saksofonu, wydawnictwo dowolne.

Paul Creston, Sonata na saksofon altowy i fortepian op. 19, część III-Whit gaiety.

- Etap II: Aleksander Głazunow, Koncert Es-dur op. 109

Nie ma obowiązku gry z pamięci.
Organizatorzy zapewniają możliwość skorzystania z sali prób w dniu przesłuchania.
W razie potrzeby, za odpłatnością w wysokości 80 zł, organizatorzy zapewniają akompaniatora.
Konkurs oceniać będzie Jury o międzynarodowym składzie.

Laureaci Konkursu (I, II i III miejsca) wszystkich kategorii wystąpią w Koncercie Laureatów 31.03.2019 roku o godzinie 14.00 w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Zwycięzca Kategorii III wykona Koncert Aleksandra Głazunawa z Orkiestrą Kameralną.

Łączna pula nagród wynosi ponad 2’000 Euro.
Nagroda główna: saksofon altowy

Projekt „Orkiestra Saksofonowa” dla uczniów, studentów i pedagogów.
Uczestnicy bierni (Pakiet III) mogą również zagrać w projekcie. Orkiestra wystąpi w Koncercie Finałowym 31.03.2019 r.

Lekcje mistrzowskie - każdy aktywny uczestnik, niebiorący udziału w Konkursie (Pakiet II), będzie miał gwarantowaną indywidualną lekcję z profesorem prowadzącym warsztaty.

Warsztaty „Improwizacja Jazzowa” - dla saksofonistów klasycznych i jazzowych.

Wykłady, prezentacje multimedialne – wstęp wolny dla wszystkich uczestników EFS 2019.

Koncerty

- 29.03.2019, godz. 19.00, Koncert Inauguracyjny

- 30.03.2019, godz. 19.00, Koncert Kameralny

- 31.03.2019, godz. 14.00, Koncert Finałowy z udziałem laureatów Konkursu i uczestników projektu „Orkiestra Saksofonowa”.

Wstęp wolny na wszystkie koncerty!

Wpisowe za udział w Europejskim Forum Saksofonowym 2019 wynosi:

Pakiet I - 130 zł dla uczestników aktywnych (Konkurs)
Pakiet II - 100 zł dla uczestników aktywnych (Lekcje mistrzowskie)
Pakiet III - 70 zł dla uczestników biernych i pedagogów

Serdecznie wszystkich zapraszamy!