Informator

Projekt „Orkiestra Saksofonowa”

Projekt „Orkiestra Saksofonowa” adresowany jest dla uczniów, studentów i nauczycieli saksofonu chcących wziąć czynny udział w warsztatach orkiestrowych. Orkiestrę Saksofonową poprowadzi maestro Lev Arstein z Izraela.

Harmonogram projektu:
- Projekt będzie realizowany 20/21 marca 2020 r. (próby),
- 22 marca 2020 r. próba generalna oraz występ orkiestry w Koncercie Finałowym.

Przewiduje się, tak jak w poprzednich edycjach EFS  25 minutowy program.

Liczba miejsc w Projekcie Orkiestrowym jest ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestnika do czynnego udziału w orkiestrze decydują Organizatorzy, jak również kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

orkiestra

Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy

Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy

Uczestnicy oceniani będą przez międzynarodowych jurorów, aby zapewnić maksymalną obiektywność tworząc zespół oceniający przyjęta została zasada: jeden kraj = jeden juror.

Konkurs skierowany jest do uczniów i studentów klas saksofonu do 22 roku życia włącznie.

I kategoria:
uczniowie urodzeni po 2007 roku włącznie
(program dowolny do 10 minut)

II kategoria:
uczniowie urodzeni w latach 2006-2007 włącznie
(program dowolny do 12 minut)

III kategoria:
uczniowie urodzeni w latach 2004-2005 włącznie
(program dowolny do 15 minut)

IV kategoria:
uczniowie urodzeni w latach 2001-2003 włącznie
(program dowolny do 15 minut)

V Kategoria:
uczniowie/studenci urodzeni w latach 1998 -2001 włącznie
(w tej kategorii odbędą się przesłuchania w 2 etapach).

-------------

Etap I
...

------------

Etap II:
...

Nie ma obowiązku gry z pamięci.

W razie potrzeby, za odpłatnością w wysokości 80 zł, organizatorzy zapewniają akompaniatora.

--

Laureaci Konkursu (I, II i III miejsca) wszystkich kategorii wystąpią w Koncercie Laureatów 21.03.2020 roku  w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Łączna pula nagród wynosi ponad 3’500 Euro.

--

Organizatorzy gwarantują bezpłatne uczestnictwo w konkursie dla wszystkich uczestników będących aktualnymi uczniami państwowych szkół muzycznych I i II stopnia. Pozostali uczestnicy ponoszą opłatę w wysokości 130 zł.

Warsztaty i wykłady saksofonowe

W warsztatach mogą wziąć udział bierny wszyscy uczestnicy Forum.

O zakwalifikowaniu uczestnika do czynnego udziału w warsztatach decydują Organizatorzy w porozumieniu z pedagogiem prowadzącym warsztaty oraz kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik czynny zostanie poinformowany drogą mailową.

Liczba miejsc dla uczestników czynnych w warsztatach jest ograniczona.

Wykłady poświęcone tematyce saksofonu odbywać się będą każdego dnia. Wstęp na  mają wszyscy uczestnicy Forum.

Koncerty

Koncerty

- 19.03.2020, godz. 18.00, Koncert Inauguracyjny

- 20.03.2020,  Koncert Kameralny

- 21.03.2020, Koncert Laureatów Konkursu

- 22.03.2020, godz. 13.00, Koncert Finałowy 
Wystąpią laureaci Konkursu i uczestnicy projektu „Orkiestra Saksofonowa”
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Wstęp wolny na wszystkie koncerty!