Informator

Projekt „Orkiestra Saksofonowa”

Projekt „Orkiestra Saksofonowa” adresowany jest dla uczniów, studentów i nauczycieli saksofonu chcących wziąć czynny udział w warsztatach orkiestrowych. Orkiestrę Saksofonową poprowadzi maestro Lev Arstein z Izraela.

Harmonogram projektu:
- Projekt będzie realizowany 29/30 marca 2019 r. (próby),
- 31 marca 2019 r. próba generalna oraz występ orkiestry w Koncercie Finałowym.

Przewiduje się, tak jak w poprzednich edycjach EFS  25 minutowy program.

Liczba miejsc w Projekcie Orkiestrowym jest ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestnika do czynnego udziału w orkiestrze decydują Organizatorzy, jak również kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

orkiestra

Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy

Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy

dla uczniów i studentów klas saksofonu do 22 roku życia włącznie

I kategoria:
uczniowie urodzeni po 2004 roku włącznie
(program dowolny do 8 minut)

II kategoria:
uczniowie urodzeni w latach 2001-2003 włącznie
(program dowolny do 12 minut)

III Kategoria:
uczniowie/studenci urodzeni w latach 1997 -2000 włącznie
(w tej kategorii odbędą się przesłuchania w 2 etapach).

-------------

Etap I
Johann Sebastian Bach, Suita wiolonczelowa nr 1 G-dur, BWV 1007
część I- Prélude i część II-Allemande (bez powtórek).
Obie części wykonane na dowolnej odmianie saksofonu, wydawnictwo dowolne.

Paul Creston, Sonata op. 19, część III-Whit gaiety.

------------

Etap II:
Aleksander Głazunow, Koncert Es-dur op. 109

Nie ma obowiązku gry z pamięci.

W razie potrzeby, za odpłatnością w wysokości 80 zł, organizatorzy zapewniają akompaniatora.

Konkurs oceniać będzie Jury o międzynarodowym składzie.

Laureaci Konkursu (I, II i III miejsca) wszystkich kategorii wystąpią w Koncercie Laureatów 31.03.2019 roku o godzinie 14.00 w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Zwycięzca Kategorii III wykona Koncert Aleksandra Głazunawa z Orkiestrą Kameralną.

Łączna pula nagród wynosi ponad 2’000 Euro.
Nagroda główna: saksofon altowy

Warsztaty i wykłady saksofonowe

W warsztatach mogą wziąć udział bierny wszyscy uczestnicy Forum.

O zakwalifikowaniu uczestnika do czynnego udziału w warsztatach decydują Organizatorzy w porozumieniu z pedagogiem prowadzącym warsztaty oraz kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik czynny zostanie poinformowany drogą mailową.

Liczba miejsc dla uczestników czynnych w warsztatach jest ograniczona.

Wykłady poświęcone tematyce saksofonu odbywać się będą każdego dnia. Wstęp na  mają wszyscy uczestnicy Forum.

Koncerty

Koncerty

- 29.03.2019, godz. 19.00, Koncert Inauguracyjny
Sala Koncertowa OSM I i II st. we Wrocławiu

- 30.03.2019, godz. 19.00, Koncert Kameralny
Sala Koncertowa OSM I i II st. we Wrocławiu

- 31.03.2019, godz. 14.00, Koncert Finałowy 
Wystąpią laureaci Konkursu i uczestnicy projektu „Orkiestra Saksofonowa”
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Wstęp wolny na wszystkie koncerty!