Kontakt

STOWARZYSZENIE
POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW

ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

UL. SZEWSKA 47/2
50-139 WROCŁAW

tel. +48 505 253 275

info@musicforum.pl

Koordynator artystyczno-organizacyjny

dr hab. Ryszard Żołędziewski

k1

Pl. Jana Pawła II w perspektywie budynek Akademii Muzycznej 
im. K. Lipińskiego we Wrocławiu

sk1

Nowoczesny budynek Ogólnokształcącej Szkoły I i II stopnia
im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu